TELEWIZJA KABLOWA STRZEBIELINO
uzyskała dofinansowanie na wprowadzenie nowej usługi –
szerokopasmowego dostępu do internetu
w sieci telewizji kablowej

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Państwa