Ogłoszenia

Program informacyjny jest emitowany przez całą dobę, zawiera plansze informacyjne ukazujące się w zamkniętym cyklicznie powtarzającym się bloku (ok. 60 razy na dobę).

Informacje, ogłoszenia składają się z kolorowych plansz, na których można umieścić informacje w postaci rysunków, zdjęć oraz tekstu – przy czym mogą to być elementy statyczne lub w przypadku napisów – ruchome.

Czas emisji jednej planszy wynosi standardowo 25 sekund z możliwością przedłużenia.

Plansze informacyjne, ogłoszeniowe można w całym okresie jej prezentacji aktualizować, uzupełniać lub rozszerzać o dodatkowe plansze.

Cennik Reklam i Ogłoszeń obowiązujący od 01.01.2024 (data publikacji: 01.09.2023) – pobierz plik
Cennik Reklam i Ogłoszeń obowiązujący od 01.01.2023 (data publikacji: 01.09.2022) – pobierz plik